RLD N RLD F Eclipse "Nanna" ♀

RLD N RLD F Blazing Fowler´s Epic Eclipse 

Prov och tävling


RALLYLYDNAD

RLD F, rallylydnadsdiplom fortsättningsklass

RLD N, rallylydnadsdiplom nybörjarklassUTSTÄLLNING


Excellent, CK, 1Vetkl, 3Btkl

Excellent UKlÖVRIGT


14-11-08 MH, känd mental status, skott: 1


Används som apportör i Torhamns och Hasslös skärgård.


"Nanna"


Rasdata


Kull 5 Epic


Reg.nr SE48176/2013

Kön tik

Född 2013-08-17


HD grad A

ED UA


PRA A
Ägare Nuvarande: 

Marie Kinder Nilsson, Blazing Fowler´s kennel.

Ägare Tidigare: Jonna Lengstedt, Hasslö)


Kull 1: Holy-kullen

Kull 2: Honey-kullen